Digital-2-production

Cluster Digital Construction

Op de werf zijn steeds vaker digitale modellen beschikbaar – rechtstreeks vanuit BIM, of via diverse 3D-metingen – en deze worden idealiter ook ingezet in de communicatie met leveranciers: producten zouden meer op maat geleverd kunnen worden, offertes zouden beter gesynchroniseerd kunnen worden, en zelfs leveringen op elkaar afgestemd, etc. Er circuleren veel ideeën, maar het blijkt niet altijd eenvoudig om ze in de praktijk om te zetten. Op basis van twee korte getuigenissen worden een aantal ideeën geïllustreerd, en in de nabespreking wordt een poll gehouden naar de belangrijkste noden bij de deelnemers.

INSCHRIJVEN

 

Onderwerp Spreker/Firma
Globale context Digital/BIM-2-Production: welke ideeën leven er, wat zijn interessante voorbeelden, en in welke richting moeten we verderwerken? Cluster
Focus productie: getuigenis Unilin over mogelijkheden om metingen op de werf te koppelen aan productie op maat van de werf/klant. Enkele reflecties over toekomstideeën. Unilin – Jorrit Gillijns
Getuigenis van Stabilame over het productieproces binnen het bedrijf en over de moeilijkheden bij het volledig samenwerken met BIM Stabilame – Nathalie Lebrun
Focus koppeling werf: Getuigenis BouwBIM over de uitdagingen om de BIM-informatie van de werf beter af te stemmen op de noden van andere partijen zoals onderaannemers en producenten. BouwBIM – Michel Wuyts
Korte poll en nabespreking Cluster
Varia/samenvatting/einde Cluster

Datum: 10 november 2021 van 10u30 tot 12u30

Type: Online via Zoom (simultaan vertaling in de 2 talen)

Prijs:

blank